top of page

בחירת תוכנית

 • אינדקס תנוחות היוגה

  9₪
  רשימת התנוחות+ צילומים + סרטוני הסבר ותועלות (מתעדכן)
   
  • 🪷רשימת תנוחות האטה יוגה בעברית
  • 🪷לכל תנוחה - מצורפת תמונה
  • 🪷סרטונים מפורטים עם הנחיות + הסבר על התועלות (מתעדכן)
bottom of page